OZNÁMENÍ

V pátek 7. 6. 2024 bude knihovna uzavřena.

Historie knihovny 

Dolní Němčí                  

První písemná zmínka o knihovně je uvedena v účetním deníku Dolního Němčí z r. 1919, kdy na základě prvního knihovnického zákona byl přidělen i naší obci peněžní příspěvek na knihovnu (dle bádání v Okresním archivu v Uherském Hradišti).  V našich kronikách se však nepodařilo zjistit, jak s těmito penězi bylo naloženo. Podle prvního zjištěného zápisu z kroniky Dolního Němčí můžeme usuzovat, že knihovna existovala ještě před II. světovou válkou. Pamětníci počátků knihovny již nežijí a jiné prameny se nepodařilo zjistit.

Text ze zápisu v kronice:

Rok 1946  "Po osvobození byly z knihovny vyřazeny všechny knihy v německé řeči
a knihy nacistické ideologie."

Rok 1954  "Místní lidová knihovna je umístěna v budově MNV a má svou vlastní místnost. Knihovníkem je učitel Jaroslav Černý.  Knihovna obsahuje 1.035 svazků knih. Z toho je 701 zábavných, 69 naučných a 265 knih pro mládež. Činnost knihovny v tomto roce byla dobrá. Půjčovalo se dvakrát týdně a sice ve čtvrtek a v neděli. Z čtenářů převládala mládež.  Celkem bylo 120 čtenářů, z toho 98 mladých čtenářů a 22 dospělých. Počet návštěv v knihovně bylo celkem 655  a výpůjček knih 1.201. V tomto roce bylo zakoupeno pro Místní lidovou knihovnu 64 nových knih v celkové hodnotě 800,- Kč."  

Provoz knihovny zajišťovali převážně učitelé, např. Jaroslav Černý, Melichar Bábíček aVojtěch Bída, který zde působil až do roku 1977. Knihovna se nacházela v prostorách Místního národního výboru a v sedmdesátých letech byla přestěhována do staré základní školy (u kostela).


Od roku 1987-1991 existoval Klub mladých čtenářů (dochovala se kronika), který sdružoval mládež se zájmem o literaturu a knihy. Vedoucí klubu byla tehdejší knihovnice paní Hájková. Po zrušení pobočky České spořitelny r. 2000 se knihovna přestěhovala ze staré školy do nově uvolněných prostor v přízemí Obecního úřadu Dolní Němčí, kde je dodnes.


Od 1. 1. 2003 se na základě změny zákona mění zřizovatel knihovny a knihovna přechází pod správu Obce Dolní Němčí.  V systému evidence výpůjček došlo k zásadní změně. Původní papírové průkazky čtenáře byly nahrazeny čtenářskými průkazkami s čárovým kódem. Stejná změna nastala i u knižního fondu. Každá kniha má svůj čárový kód.  Od r. 2004 má naše knihovna On-line katalog na svých webových stránkách. Uživatelé internetu si tak mohou vyhledávat knihy nejen v naší knihovně, ale i v katalozích knih po celé ČR i v zahraničí. Čtenáři, kteří jsou zaevidováni, si mohou v příslušné knihovně přes On-line katalog knihu rezervovat a podívat se na své čtenářské konto. Knihy, které nemá naše knihovna k dispozici a jsou požadovány čtenářem, objednáváme přes MVS - meziknihovní výpůjční službu.

V současné době je knihovna po rekonstrukci, byla přistavena nová budova  a vybudována  čítárna pro dospělé, oddělení pro mládež a dětský koutek.TOPlist

Výpůjční doba

Pondělí, Čtvrtek - 8:00-17:00

Pátek - 12:30 - 17:00

polední přestávka 11:30-12:00

VÝPŮJČNÍ DOBA

Pondělí             8:00-11:30 12:00-17:00

Úterý                           ZAVŘENO

Středa                         ZAVŘENO

Čtvrtek             8:00-11:30 12:00-17:00

Pátek                           12:30-17:00

polední přestávka 11:30-12:00